| Elfelejtett jelszó | Regisztráció

Cégeknek

Karrier Iroda - Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem tehetséggondozó programjai

|A TDK-mozgalomról|Jedlik Ányos Szakkollégium|Tehetséggondozás a Mûszaki Informatikai Karon|
|
Tehetséggondozás a Mérnöki Karon|Tehetséggondozás a Gazdaságtudományi Karon|
|
Tehetséggondozás a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon |Tehetséggondozás a Georgikon Karon
|

 

A TDK-mozgalomról

A lassan hatvan éves múltra visszatekintõ tudományos diákköri mozgalom a felsõoktatás terén zajló tehetséggondozás legfontosabb és leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedõ tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentõ és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az elsõ tudományos sikerek élményét adja.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) történõ részvételre az intézményi Tudományok Diákköri Konferencia (ITDK) jelölés alapján tudományterületek szerinti szekciókban (pl. humán tudomány, társadalomtudomány, pedagógia-pszichológia, tantárgypedagógia és oktatástechnológia) pályázhatnak a hallgatók. A nevezés tartalmi feltétele olyan diáktudományos/mûvészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amely a képzési idõ alatt, önképzési céllal készült, és azt szakterületi, kari, intézményi tudományos/mûvészeti diákköri fórumon az abszolutóriumot megelõzõen a szerzõ(k) személyesen bemutatta (bemutatták), és ott a zsûri alkalmasnak minõsítette. Az OTDK-ra, az országos döntõre történõ nevezés feltétele, hogy minõsítõ „válogató versenyt” jelentõ intézményi konferencia dokumentumait (a rendezvény programfüzetét és a zsûri jegyzõkönyvét) az intézményi, kari TDT-elnök az intézményi konferenciát (konferenciákat) követõ két héten belül  megküldje az OTDT részére, továbbá az adatokat feltöltse az OTDT szerverén található adatbázisba. Az OTDK-val, valamint elnökségi testületével kapcsolatos információk megtalálhatók az OTDT honlapján
http://www.otdt.hu.


Jedlik Ányos Szakkollégium


A kollégiumban színes szakmai élet folyik; környezetvédelmi, szennyvíz-feldolgozási, gazdasági optimalizálási, illetve multimédia témájú szakmai csoportok mûködnek. A kollégiumban Informatikai Kör (KIK) mûködik, mely az informatikai rendszer karbantartását végzi, és biztosítja a kollégiumi hálózat mûködését.
A szakmai munka mellett kikapcsolódásra is van lehetõség. Meghívott elõadók által tartott elõadások, kulturális programok, zenei-, irodalmi- és nemzetiségi-estek, vetélkedõk, sportesemények, filmklubok kerülnek rendszeresen megrendezésre. A kollégium mögötti udvaron minden évben megszervezésre kerülnek a hagyományos programok: az év eleji ismerkedési est, a szalonnasütés, a bográcsozás, valamint a végzõs kollégistákat búcsúztató ballagás.
A kollégiumban lakók felvétele a végzett szakmai munka, tanulmányi eredmény és közösségi alapon történik.
 

Tehetséggondozás a Mûszaki Informatikai Karon

 Fasori Program

A tehetséges hallgatók a Mûszaki Informatikai Karra bekerülve kibontakoztathatják tudásukat az érdeklõdésüknek megfelelõ kutatási területen.

A Fasori programban részt vevõ diákok aktív kutatási- és projekttevékenységet végeztek a kar professzorainak irányításával, õk a Junior Researcherek. A fejlesztõ hallgatók, a Junior Developerek, neves cégekkel dolgoztak együtt, mely munkák kiváló referenciát biztosítanak számukra, szakmai karrierjüket alapozza meg a tevékenység. Így biztosítja a kar fõ céljának elérését, megalapozza és elõsegíti hallgatói szakmai karrierjét.

A hallgatók nyáron szakmai tábort szerveztek a Mûszaki Informatikai Kar iránt érdeklõdõ 11. és 12. évfolyamos Erdõs Iskolás diákok részére augusztus 8. és 15. között immár harmadik alkalommal. Eközben összetartozásuk jelképeként, valamint fejlõdésüket szimbolizálva a Fasori programban résztvevõ hallgatók augusztus 7-én elültették a tudás fáját az I épület elõtt hagyományteremtõ célzattal.

A tudományos munka sikere egy díjban is mérhetõ volt ebben az idõszakban. Az informatika tudomány területén elért kimagasló tudományos diákköri eredményei elismeréseként az Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesítette Hegyháti Mátét, a Mûszaki Informatikai Kar mérnök informatikus mesterszakos hallgatóját, aki korábban az Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában kezdte szakmai pályáját, jelenleg a Fasori Program részeként az Erdõs Pál Tehetséggondozó Program diákjainak munkáját koordinálja. A többi hallgató aktív szakmai tevékenységet folytatott, a program bõvült érdeklõdõ elsõéves hallgatókkal, a másodévesek elkezdték, a tapasztaltabbak folytatták önálló szakmai munkájukat a Rendszer- és Számítástudományi Tanszéken. Mindkét csapat munkája során folyamatos konzultációt tartott a vezetõ professzorokkal. A Fasori Program diákjai közül jónéhányan köztársasági ösztöndíjat nyertek el a 2009/2010-es tanévre. A végzettek felvételiztek a kar által indított mérnök informatikus mesterszakra, hogy tovább folytathassák tudományos, szakmai tevékenységüket. Hegyháti Máté megkezdte doktori tanulmányait.

A Fasori programban részt vevõ hallgatók is jelen voltak az Erdõs Iskola foglalkozásain, kutatásaikról tartottak színvonalas, érdekes elõadást a középiskolásoknak, így kapcsolódik össze a tehetséggondozás két szintje.

Az Erdõs Pál Tehetséggondozó Program egyetemi hallgatóinak honlapja a következõ címen érhetõ el:
http://erdosprog.mik.uni-pannon.hu/

 

Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola


A Tehetséggondozó Iskolát a Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara alapította azzal a céllal, hogy a matematikában tehetséges, a mûszaki pályák iránt érdeklõdõ középiskolai diákok tehetségének kibontakoztatását elõsegítse.

Az Iskola további célja, hogy a programban résztvevõ diákokat bevezesse a kutatómunka rejtelmeibe, ezáltal alkalmassá tegye õket az egyetemi tanulmányok befejezése utáni sikeres tudományos karrier elérésére, és doktori fokozatok megszerzésére.
A kar az Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola mûködtetésén túl támogatja a hazai Kenguru Matematika Verseny lebonyolítását is.
Az Iskola igazgatója: dr. Pintér Ferenc
E-mail cím:
pinter@dcs.uni-pannon.hu

Az Iskola titkára: Ujvári Orsolya
E-mail cím:
ujvari@dcs.uni-pannon.hu

Az Iskola címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Pf.: 158.
Tel.: 88/624-023, fax: 88/624-025

Erdõs Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola honlapja a következõ címen érhetõ el:
http://www.mik.uni-pannon.hu/erdosprog/

Erdõs Pál Tehetséggondozó Program egyetemi hallgatóinak honlapja a következõ címen érhetõ el:
http://erdosprog.mik.uni-pannon.hu/

 

 

Tehetséggondozás a Mérnöki Karon


A Mérnöki Kar elkötelezett a többszintû tehetséggondozás mellett. Évrõl évre nagyobb figyelmet és energiát fordít tehetséges hallgatói tanulmányainak támogatására, illetve középiskolásoknak szóló tudományos programok szervezésére.
 
2011 februárjában, immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Hlavay József Országos Környezettudományi és Mûszaki Diákkonferencia, ahol a diákok saját kutatómunka bemutatása mellett természettudományos tárgyak feladatmegoldó versenye és junior mérnökverseny kategóriákban mérhetik össze tudásukat. „Nyári Egyetem Középiskolásoknak” néven került megrendezésre a Kar nyári programja, melynek célja a középiskolás korosztály természettudományos és mûszaki érdeklõdésének és ismereteinek bõvítése. Az egy hetes nyári táborban a diákok ízelítõt kaptak a természet-és mûszaki tudományok legújabb kutatási eredményeibõl és megismerhették a kutatások korszerû eszköztárát. A gyakorlati foglalkozásokat és bemutatókat PhD hallgatók tartották; a résztvevõk érdekes tudományos ismeretterjesztõ elõadásokat hallgathattak az egyetem neves professzorainak tolmácsolásában.

2010 õszétõl indult útjára az "Hívd meg a Mérnöki Kart az iskoládba!" program, amelynek keretében mûszaki és természettudományok iránt érdeklõdõ középiskolás diákok, osztályok jelentkezését várják, akik  egy érdekes tudományos elõadás keretében szívesen megismerkednének a Mérnöki Kar legújabb kutatásaival. További információ és felvilágosítás a 88-624-294-es telefonszámon és az mkdekani@almos.uni-pannon.hucímen kérhetõ. 

A Mérnöki Kar tehetséggondozó program keretében kívánja összefogni a tudományos diákköri tevékenységet folytató hallgatókat, a kar kiemelkedõ képességû elsõ éves hallgatóit és a jelenleg még középiskolai képzésben résztvevõ, mûszaki és természettudományok iránt érdeklõdõ diákokat.

A 2010/2011. tanévre meghirdetett kutatási témák:
•    középiskolák 11. és 12. évfolyamos hallgatói számára
•    I. évfolyamos alapszakos egyetemi hallgatók számára
•    II-III. évfolyamos alapszakos egyetemi hallgatók számára

A mentorprogram keretében a Kar tanulmányi ösztöndíjjal támogatja azon hallgatóit, akik felzárkóztató kurzusok alkalmával segítik társaik tanulmányait (Mérnökhallgatók a jövõ mérnökeiért pályázat ). A Kar a Jedlik Ányos Szakkollégiummal szoros együttmûködésben, tanrenden kívüli foglalkozások keretében gondozza kiemelkedõ képességû hallgatói tanulmányi elõmenetelét. A Kar külön támogatja tehetséges hallgatói nyelvoktatását, illetve költségtérítési díj csökkentést ad kétszakos hallgatóinak.

A Karon mûködõ tehetséggondozó Mûhelyek:
•    Kémia Tehetséggondozó Mûhely
•    Limnológia Tehetséggondozó Mûhely

 


Tehetséggondozás a Gazdaságtudományi Karon 

 
Tudományos Diákköri Kutatómunka a karon


A Tudományos Diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson az egyetem hallgatóinak a tananyagon túlmenõ szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezt a tevékenységet a hallgatók egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan végzik, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, az egyetem oktatási egységeinek szakmai segítségével.
A hallgatók egyéni vagy csoportos munkájuk eredményeit TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, vagy szakmai konferenciákon foglalják össze, mutatják be. TDK munkát az a hallgató végez, aki a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésén túlmenõen, az egyetemi tananyagot meghaladó ismereteket kívánó és tükrözõ TDK dolgozatot készít, oktatói- hallgatói mûhelymunka, vagy diákkör keretei között.

Tudás Sziget Menedzsment Gondolkodó és Gyakorló Mûhely

A Tudás Sziget - Menedzsment Gondolkodó és Gyakorló Mûhely 2003 márciusában alakult, a Pannon Egyetem hallgatói, elismert egyetemi és külsõ mentorok részvételével, valamint négy szervezet - a Pannon Egyetem, a Veszprémi Universitas Alapítvány, a Kürt Computer Rendszerház Rt., és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács - támogatásával.
A mûhely a tudományos menedzsment-gondolkodás gyakorlati fóruma, melynek célja, hogy az egyetemen elsajátított ismereteiket a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhassák, valós, vállalati, egyetemi és belsõ projektek segítségével.
Alakulása óta folyamatosan dolgozik belsõ, egyetemi és vállalati projekteken.
Rendezvényei egy része belsõ képzési igényeket elégít ki, de számos, mindenki számára elérhetõ programot is szerveznek. Ezek között vannak a városlakókat megmozgató programsorozatok, rendezvények és egyetemi hallgatók tudását, gyakorlati ismereteit bõvítõ események.

 

Harsányi János Szakkollégium

A Harsányi János Szakkollégium olyan szellemi mûhely, amely a Pannon Egyetem oktatási tevékenységén túlmenõ szakmai képzést és önképzési lehetõséget biztosít tagjainak.  
A Harsányi János Szakkollégium tagjainak megteremtik a nemzetközi szinten is magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelõ környezetet, valamint a társadalmilag érzékeny és jól informált értelmiségiek képzését, a szakkollégisták önkifejtésének, önkiteljesedésének elõsegítését.
 
A Harsányi János Szakkollégium 2010 szeptemberében nyitotta meg kapuit a gazdaságtudományt tanulni, elsajátítani és mûvelni kívánó hallgatók elõtt. Szakkollégiumunk a Várfok Kollégium második szintjén helyezkedik el. Nincs távol az egyetem különbözõ épületeitõl, és ideális körülményeket biztosít a nyugodt tanuláshoz, a tudományokban való elmélyüléshez. A kilátás a Benedek-hegyre, a Szent István Völgyhídra és Veszprém városára felülmúlhatatlan.

A pezsgõ szakmai élet mellett a közösséghez való tartozás is szerves része a Szakkollégium életének, ezért a közösséget a Várfok Kollégium lakóival együtt szervezett programok (pl. teaestek, filmvetítések, bulik)  tartalmas szórakozással gazdagítják. Házon kívül hangulatos kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat is szerveznek a kollégisták.
A Harsányi János Szakkollégium által szervezett elõadásokon az érdeklõdõk személyesen találkozhatnak a szakma (gazdaság és menedzsment tudományok) elismert szakembereivel. A szakkollégisták lehetõséget kapnak az oktatókkal való közvetlenebb kapcsolat kialakítására. A Szakkollégium tagjainak munkáját pedig témavezetõikkel történõ konzultációk segítik.
A Szakkollégium tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a tudományos diákköri tevékenység (Intézményi- és Országis Diákköri Konferencia). Emellett minden év tavaszán megrendezésre kerül a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferencia, amely az ország különbözõ szakkollégiumaiból érkezõ hallgatók mellett az ország egyetemi doktori iskoláinak hallgatói számára is megjelenési fórumot biztosít.Tehetséggondozás a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon

Tehetséggondozó mûhelyek az MFTK-n

Az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-I. számú, a „felsõoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségkutató mûhelyek támogatása” elnevezésû pályázata keretében 2010-ben a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának három tehetséggondozó mûhelye nyert támogatást.

Az Irodalom- és kultúratudományi mûhely projektje

A pályázat célja egy olyan kultúraközi és – részben – interdiszciplináris tehetség- és kutatómûhely létrehozása, amely az irodalomtudomány nemzeti hagyományonként eltérõ szemléleteit és gyakorlati eljárásait kívánja ütköztetni és párbeszédbe léptetni, valamint konkrét szövegértelmezések létrehozásában kamatoztatni. Cél továbbá a hallgatók elõzetes, már létrejött produkcióinak (minõségi szûrésen átesett szemináriumi, TDK-, szakdolgozatok) a korszerû irodalomtudományi beszédmód, publikálhatóság szintjére emelése, a tehetséget mutató hallgatók elõkészítése a filológiai pályára (doktori iskolai tanulmányokra), beavatásuk a tudományos kutatás élõ gyakorlatába.
A program résztvevõi 4 tanszékrõl, illetve szakról kerülnek ki: az anglisztika, az antropológia és etika, a germanisztika, valamint a magyar szakokról.

Az Angol-Amerikai Intézet irodalmi mûhelye (LITE) 2009-ben alakult, célja az alapképzésben résztvevõ és az angolszász irodalomtudomány iránt fokozottan érdeklõdõ angol szakos hallgatók összefogása, tudásuk mûhelymunka keretében való fejlesztése, olyan területeken, mint: az irodalmi mû mint verbális ikon – olvasatképzõ módszerek, a külsõ és belsõ forma viszonya; mûfajelméleti megközelítések; a szemléltetés szerepe az angol reneszánsz drámában; a szatíra az angol irodalomban.
A Magyar Irodalomtudományi Tanszéken az országos tudományos közvélemény által elismert poétikai, regénykutatási mûhely mûködött (és mûködik), melyet Kovács Árpád professzor, a tanszék alapító professzora kezdeményezett és – a három Veszprémi Regénykollokvium (2003, 2005, 2008.) és annak kiadványai révén – mûködtetett, s melynek révén a tanszéken egy ismert poétikai iskola van képviselve. A mûhelyszerû TDK-munka a tanszék alapítása (2001) óta folyamatos.
A Német Irodalomtudományi Intézeti Tanszék irodalmi mûhelyében kutatott témák: narratológia, intertextualitás, intermedialitás, irodalmi hermeneutika, a német irodalom európai összefüggései, a német (weimari) klasszika recepciója a 19.-20. században, német (ill. osztrák)-magyar irodalmi kapcsolatok, az interkulturális irodalomtudomány aktuális kérdései.
Az Antropológia és Etika Tanszéken az embertudományok (különösképpen az etika, filozófia, lélektan, mûvészettudomány és szociológia) területén folynak mûhelyszerû kutatások. A tanszék gondozásában jelenik meg az 1991-ben alapított Iskolakultúra pedagógiai folyóirat. A tanszék a gazdája a 2007-ben indult Éjszakai Egyetem programnak, ahol nemzetközi hírû közéleti személyiségek, írók, költõk és tudósok havi rendszerességgel tartanak elõadást az irodalom, a mûvelõdéstudomány és az antropológia tárgykörébõl. 2007 decemberében a tanszék szervezésben került megrendezése a VEAB-al közösen a Történeti antropológia és nevelés – Kultúrák találkozása országos konferencia.

Az „Ötlettõl a megvalósulásig”, társadalomtudományi tehetséggondozó mûhely projektje


A 60 órára tervezett két féléves program során félévenként 5, egyenként 8 kontaktórából álló modul (konzultáció, kutatásmódszertan, esszéírás, elõadókészség, érveléstechnika) megtartására kerül sor. A 2-5. modul tréning-jellegû (nem bentlakásos, de) koncentrált (ismeretközlõ, begyakorló, értékelõ) csoportmunka formájában zajlik, melyhez folyamatos egyénre szabott konzultáció kapcsolódik a konkrét témavezetõvel.

1. modul: Konzultáció
Célja: A projektben részt vevõ hallgatók egyéni tempójához igazodó konzultáció. A gyakorlatokat kiegészítõ információk nyújtása. Ennek keretében történik az egyéni kutatási terv elkészítése, folyamatos követése. Ütemezése a témavezetõ tanár és hallgató közös munkája alapján történik.

2. modul: Kutatásmódszertan
A modul célja, hogy megalapozza a tudományos kutatások folytatásához szükséges tudáselemeket, módszertani eszközöket, készségeket. A fõbb témaköröket az alábbiak alkotják:
Az emberi megismerés és a tudományos vizsgálódás. Elmélet és kutatás.. A deduktív és az induktív elméletalkotás. A megismerési folyamat felépítése: kutatási célok és elemzési egységek. A kutatás terve. Konceptualizálás, és operacionalizálás. Az alapsokaság definiálása és a mintavételi eljárások alkalmazása. A mintavételi tervek fajtái: egyszerû véletlen mintavétel, szisztematikus mintavétel, rétegzett mintavétel. Többlépcsõs csoportos mintavétel. A megfigyelés módjai. A kísérletek erõsségei és gyengéi a társadalomkutatásban. Kísérleti és kontrollcsoport. A kérdõíves vizsgálat és a másodelemzés. A terepkutatás módszerei. Beavatkozás mentes vizsgálatok és hatásvizsgálatok. Internet-adatbázis és könyvtárhasználat.

3. modul: Esszéírás
A modul célja, hogy megalapozza a tudományos dolgozatok, esszék, paperek elõkészítéséhez és megírásához szükséges tudáselemeket, módszertani eszközöket, készségeket, konkrét, gyakorlati példákon keresztül szemléltesse egy írásmû fejlõdését, bemutassa a jó gyakorlatokat és az elkerülendõ hibákat. Mindez alkalmat ad arra is, hogy a hallgatók a hallgatók egyúttal a saját dolgozatuk elõrehaladását is kontrollálják.

4. modul: Elõadókészség fejlesztése
A modul célja, hogy megismertesse a tehetséggondozó program résztvevõit a szóbeli és elektronikus (PPT) kommunikáció legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Ismerjék a szóbeli kommunikációval szemben támasztott elvárásokat és képesek legyenek ezek színvonalas teljesítésére. Képesek legyenek mondanivalójuk világos megfogalmazására, az elõadás szerkezeti elemeinek és arányainak helyes megválasztására, beszédtechnikailag korrekt közvetítésére.
A tréning során a résztvevõk egy elõzetesen megadott téma feldolgozásával gyakorolják a szóbeli elõadást illetve elkészítik a szóbeli elõadást segítõ PPT-s prezentációt.

5. modul: Érveléstechnika
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a különféle beszédfajtákat, az érvelés, a meggyõzéstechnika, a kommunikáció és a nyelvhasználat azon elemeit, amelyek a nélkülözhetetlen elemei a tudomány világának. A fõbb témaköröket az alábbiak alkotják: Retorika, érvelés, bizonyítás. A mobilkommunikáció és a világhálós kommunikáció. Vizuális forradalom, vizuális kommunikáció. Kép, valóság, reprezentáció. A szimbólumok világa. Média, társadalmi nyilvánosság. A közéleti-politikai kommunikáció, a politikai botrány. A Public Relations kommunikációs aspektusai. A telekrácia: a hatalom színeváltozása a mediatizált világban. Véleménynyilvánítás, gyûlöletbeszéd. Kommunikáció és manipuláció.
A program a résztvevõk által tartott nyilvános, közös elõadás-sorozattal zárul. A zsûri tagjait a pályázat nyertes felsõoktatási intézményeinek tehetséggondozói program-mentorai közül kívánjuk felkérni. Anyagi lehetõségek függvényében – network-jellegû együttmûködést szeretnénk kialakítani más intézmények tehetséggondozó programjainak résztvevõivel a tapasztalatok kicserélése, hasznosítása céljából.

 


A Neveléstudományi mûhely projektje

A PE MFTK Neveléstudományi Intézet tehetséggondozó munkája a diszciplína sajátosságait figyelembe véve és az Intézetben folyó kutató és oktatómunka hagyományaira alapozva az egyetemi hallgatók bevonását fokozatosan és folyamatosan végzi. Elvi és módszertani megalapozását illetõen szerves része a Zsolnai József által kimunkált tudománypedagógiai programnak, mely szerint a tudományos munkára való pedagógia felkészítés az oktatás minden szintjén megvalósítható.
(Lásd Kutató Gyerekek programja az Értékközvetítõ és képességfejlesztõ programmal összekötve.)
 

Fiatal Kutatók Színrelépése (FIKUSZ)


Vitafórumok, argumentációs készségfejlesztõ tréningek a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon a TÁMOP 4.3.2. („Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja) pályázat támogatásával
A FIKUSZ általános célja, hogy célirányos, tematikus felkészítés alapján, a széles nyilvánosság elõtt zajló vitafórumok, és hozzá kapcsolódó tréningek keretében fejlessze és mélyítse a tudományos-kutatói tevékenységek iránt érdeklõdõ hallgatók írás-, érvelõ- és vitakészségét. Megvalósítása hozzájárul a hazai és nemzetközi tudományos diákköri rendezvények, fórumok (konferenciák, workshopok) és PhD-iskolák tevékenységébe bekapcsolódó hallgatók eredményes és magas színvonalú teljesítményének megalapozásához.

A projekt idõtartama: 2009-2010-es tanév õszi-tavaszi félév
                                2010-2011-es tanév õszi-tavaszi félév
                                2011-õszi félév


Tehetséggondozás a Georgikon Karon


Balaton Szakkollégium (Patakok újjáélesztése a Herpenyõ példáján)

A Pannon Egyetem Georgikon Kar 2009 decemberében „Balaton Szakkollégium” néven 25 elõadásból álló sorozatot indított vizek élõvilága, vizes élõhelyek témakörben. A kéthetenkénti rendszerességgel tartott, ingyenes elõadások (és gyakorlati foglalkozások) mindenki számára nyitottak. Várják a tengerek, folyók, tavak élõvilága iránt érdeklõdõ diákokat és idõsebb szakmabelieket egyaránt.

Georgikon Kör
Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács 2006-ban megújult. Az öt kar Kari Tudományos Diákköri Tanácsával együttmûködve törekszik arra, hogy minden, az egyetemen oktatott tudományterületen alakuljon ki a kutató-fejlesztõ tevékenységet végzõ minõsített oktatók környezetében egy-egy tudományos mûhely, amelyhez a hallgatók egyéni érdeklõdésük, tehetségük és ambícióik tükrében csatlakozhatnak.
A pályázat ideje alatt, elsõként 2009-ben Biológia Szekcióban bonyolítottak le intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát. Fontos célkitûzés, hogy a BSc szinten is megszervezésre kerüljön a tudományos diákköri tevékenység, amely felkészít a mesterszinten folyó kutatásigényes tanulmányokra.

 

Hallgatói versenyek szervezése
Indokoltság: a versenyek szervezése a hallgatók minõségi oktatásának része, növeli munkaerõpiaci elhelyezkedési esélyüket a megszerzett kompetenciák által, ezáltal felhívva a figyelmet a PE minõségi oktatására
Támogatott tevékenység: szervezõi díjak, kommunikációs költségek és rendezvényszervezés

Ezen új kezdeményezés, a hallgatók aktivizálása és ismereteik fejlesztése céljából jött létre. Hiánypótló a Georgikon Karon, hiszen a tudományos diákköri tevékenységen kívül ilyen jellegû tevékenység nincs, a meglévõ vetélkedõk, versenyek csak a szórakoztatást szolgálják, nem rendelkeznek igazi gyakorlati vagy elméleti tudást lemérõ tartalommal. Ezen változtatandó, három új, évente megrendezésre kerülõ versenyt enged útjára a Kar az alábbi témákban:

• „Öreg gazdász - ifjú gazda” verseny: a versenyen induló hallgatók konkrét gyakorlati feladatokat hajtanak végre, mint vetõgép-beállítás, szántás, tehénfejés kézzel, kaszálás, metszés;
• Elméleti vetélkedõ különbözõ kategóriákban (pl. növénytermesztés-kertészet, állattenyésztés, ökonómia, környezet- és természetvédelem, vendéglátás, általános mûveltség);
• Georgikon Akadémiai Díj odaítélése: a hallgatók saját kutatási eredményük rövid bemutatásával pályáznak a díj elnyerésére;

A projekt keretében összesen nyolc vetélkedõ kerül megszervezésre, melynél 8 fõ szervezõ kerül díjazásra, valamint marketing költségek és rendezvényszervezési költségek kerültek betervezésre.

 

Hétköznapi tudomány 

2008 õszén indult útjára a tudomány és társadalom párbeszédét, valamint a kutatók társadalmi szerepvállalását elõsegítõ rendezvénysorozat, Hétköznapi Tudomány néven. Az elõadások keretében aktuális össztársadalmi problémákat felvetve kerülnek bemutatásra az egyetem oktatóinak adott témához kapcsolódó kutatásai és azok eredményei, más felsõoktatási intézményekben tevékenykedõ oktatók, akik az adott témák szakértõi, illetve teret kapnak fiatal kutatók/PhD hallgatók is saját kutatásaik bemutatására.
Az elõadássorozat nyitott a városban és a térségben élõk felé, felvállalva a közvetítõ szerepet a laikus érdeklõdõk és a neves szakértõk találkozásának megszervezésében. Kiemelt célcsoportot alkotnak a középiskolás diákok, akik számára a programsorozat elõ kívánja segíteni a tudományterületek széles körének megismerését.

Indokoltság: az Egyetem oktatóinak, kutatóinak tudománynépszerûsítõ elõadásaik filmre vitelével nagyszámú közönség számára válik elérhetõvé az Egyetemen folyó szakmai munka, így növelhetõ az MTMI szakok iránti érdeklõdés, valamint a társadalom és tudomány közötti párbeszéd. Támogatott tevékenység: elõadói díjak, adatbázis- levelezõlista készítés, DVD készítés költsége, marketingköltségek, egy fõ koordinátor alkalmazása.

A projekt keretében az elõadások ismertségének minél szélesebb körre való kiterjesztését kívánják megvalósítani, az egyes félévek során elhangzott elõadások – hasonló témák köré csoportosítva – DVD formátumban való megjelentetésével és alkalmazásának elterjesztésével az egyetemi, középiskolai oktatásban, valamint az adott téma iránt érdeklõdõ civil szervezõdésekben, klubokban. Ennek érdekében az eddiginél szorosabb együttmûködést kívánnak kialakítani a tudományos élet után érdeklõdõ civil szervezetekkel, közmûvelõdési intézményekkel.